070-..............

Diplomboxningar i Haninge!

I dag, söndag, var det full omgång av Stockholms diplomserie. Det vill säga boxningar för ungdomar 15 år och yngre. I dessa matcher utses

ingen segrare utan domarna sätter stilpoäng på vardera boxaren. Uppnås 27 poäng erhåller boxaren ett diplom.

DIF boxning hade fyra boxare med. Samtliga skötte sig bra. Den som lyckades bäst var David Villacrez som även boxades igår i Botkyrka BKs tävling. David uppnådde 26 poäng, dvs hårfint nära att erövra ett diplom. Övriga boxare var Angelo Asman, Klim Malivskij och Gustav Janiuk.

Bra förövningar inför riktiga matcher som väntar om några år.

Publicerad: 2016-11-13

Nyhetsarkiv