070-..............

Följ DIF Boxning på Facebook!

På grund av vissa tekniska problem med vår hemsida fungerar den inte riktigt som vi vill. Alla intresserade uppmanas därför att även följa DIF Boxnings Facebooksida som heter just ”DIF Boxningsförening”.Där försöker vi löpande lägga ut nyheter och information.

Publicerad: 2016-11-14

Nyhetsarkiv