070-..............

Djurgårdens Värdegrund

Implementering av DIF:s Värdegrund.

Djurgårdens IF alla föreningar har en gemensan värdegrund. Just nu bedriver klubben ett stort arbete med att implementera denna och Code of Conduct (som är specifik för boxningen) i verksamheten. Dessa finns uppsatta i lokalen. De kommande veckorna i augusti ska vi hålla flera små Workshops med tränare, boxare och medlemmar för att diskutera och förstå dessa dokument. Ansvariga är Roland Dunebäck och vice ordförande David Colligan.

Vi uppmanar alla medlemmar att läsa igenom dessa dokument i lokalen, fråga någon i styrelsen om något är oklart.

Under hösten kommer vi att arbeta vidare med att se över styrelsens verksamhet och organisationen under denna.

Nyhetsarkiv