070-..............

Information om situationen med coronaviruset till medlemmarna

DIF Boxning följer och övervakar noga de riktlinjer och rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet, andra myndigheter, Svenska Boxningsförbundet och Riksidrottsförbundet. Just nu finns inga rekommendationer att stänga eller begränsa idrottsversamheter eller -sammankomster, och aktiviteterna i klubblokalen kommer att fortgå som vanligt tills andra riktlinjer ges.

Men vi vill påpeka att på grund av risken med smittspridning av coronaviruset uppmanar vi alla medlemmar som har varit i något av riskområdena (Kinas fastland inklusive Hongkong, Iran, Sydkorea, österrikiska delstaten Tyrolen inklusive Innsbruck samt Italien) att inte vistas i träningslokalen under 14 dagar från hemkomst. Riskområdena kan komma att utökas. Håll dig uppdaterad via folkhälsomyndighetens hemsida.

Till övriga medlemmar ber vi alla att hålla lokalen ren och att undvika träna om man känner sig sjuk.

Nyhetsarkiv