070-..............

Ny information om coronaviruset

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att förbjuda arrangemang och verksamheter med fler än 500 personer. Men t.ex. förskolor, skolor och mindre verksamheter kan fortsatt vara öppna och det finns ingen aktiv diskussion om att stänga dem.

Vi gör just nu bedömningen att vi kan fortsätta att bedriva verksamheten som vanligt i träningslokalen. Vi följer läget dag för dag och beslutet kan komma att omprövas med kort varsel.

Vi ber medlemmarna att iakta försiktighet och

– Stanna hemma om dom känner av förkylningssymtom

– Torka av handskar och huvudskydd efter träningen samt inte lämna tandskydd i lokalen

– Om man tillhör en riskgrupp, att avstå från sparring och liknande fullkontaktsövningar

Vi avvaktar och återkommer med beslut i början av nästa vecka ang. Månadsboxningen den 21 mars, d.vs. om den kommer att genomföras som planerat eller ej.

Nyhetsarkiv