070-..............

Matchboxningspassen är för matchboxare

Nu tar matchboxningen fart på allvar efter sommaren. Passen för dessa grupper (1 & 3) fokuserar nu mer mot träning inför tävling och är framöver slutna och endast de som är antagna i grupperna kan delta. Diskutera med tränarna (Babacar, Carlos och Ajmal) om vilken grupp ni ska höra till. Grupp 2 som leds av Jurj Dirrell tar fortsatt emot en del nybörjare och avancerade motionärer.

Det gäller vidare att varje matchboxare hör till en specifik grupp och ska inte hoppa runt mellan olika grupper utan tränarnas vetskap.

Motionärer, nybörjare mm hänvisas till övriga pass tex lunch-, motions-, diplom- och nybörjarträning. Det finns pass varje dag i veckan. Tränarna och styrelsen tar tacksamt emot konstruktiv återkoppling på träningsutbudet.

Bilder: Från matchträningen med Babacar och Carlos.

Nyhetsarkiv