070-..............

Nu öppnar vi klubben igen för ungdoms- och motionsverksamheten

Ny öppnar vi klubben igen för ungdoms- och motionsverksamheten.

Efter det hemska överfallet på vår tränare och tillika ordförande i valberedningen Roland Dunebäck i förra veckan på väg hem efter ett träningspass, beslutade styrelsen att stänga verksamheten en tid tills situationen lungnat ner sig. Roland har nu lämnat sjukhuset och polisutredningen fortskrider. Nu öppnar vi upp lokalen igen för motions- och ungdomsverksamhet.

Under tiden vi haft stängt har vi vidtagit en rad åtgärden för att öka säkerheten, tex finns nu övervakningskameror installerade och låset till lokalen är bytt. Den som har frågor eller vill kontakta styrelsen i detta ärende kan göra det anonymt på info@difboxning.se eller på mobilnummer 076-7906660.

Matchverksamheten kommer att bedrivas i begränsad omfattning den närmaste tiden enligt överenskommelse med tränare och styrelsen. Boxare i matchgrupperna ska kontakta sin respektive tränare för mer information om träningen. Skulle nya oroligheter uppstå tvekar vi inte att stänga igen.

Nyhetsarkiv