070-..............

Överfall på Valberedningens ordförande

På tisdagskvällen misshandlades ordföranden i Djurgården Boxnings valberedning, Roland Dunebäck utanför sitt hem. I dagsläget vet vi inte vem, eller vad som kan ligga bakom överfallet. Skulle det visa sig att överfallet är kopplat till rollen som ordföranden i vår valberedning, är detta det värsta övergreppet i vår boxningsförenings historia. Det är, i så fall, en attack mot vår förening, vår föreningsdemokrati och mot alla de goda krafter som ligger till grund för den verksamhet som bedrivs dagligen i våra lokaler.

Ärendet är polisanmält och är under utredning. I avvaktan på vad utredningen kommer fram till, och givet Rolands roll i DIF Boxning så tar styrelsen detta på fullaste allvar då en eventuell koppling till hans roll i Föreningen inte kan uteslutas. Till följd av det övergrepp som Roland utsatts för, samt till följd av den osäkerhet som råder kring skälet till överfallet, har Styrelsen i Djurgården Boxning beslutat att stänga klubben och ställa in all träning i lokalen med omedelbar verkan, under åtminstone resten av veckan. Under denna period är ingen träning tillåten i lokalen. Vi återkommer med ytterligare information under kommande helg hur vi ska agera framöver och när vi öppnar igen.

Våra tankar går oavkortat till Roland, som drabbats bl. a av en allvarlig ögonskada, och vi önskar hans snabba tillfrisknande och hoppas få återse honom på T13 så snart som möjligt.

Styrelsen i Djurgården Boxning

Nyhetsarkiv