070-..............

Rapport från det extra årsmötet

Ett extra årsmöte hölls den 30 mars i digital form. En punkt stod på agendan – uppdatering av våra stadgarna. Tekniken fungerade och allt föll väl ut, mötet antog styrelsens förslag på stadgeändringar och kompletteringar. De nya stadgarna finns anslagna i lokalen.

Nyhetsarkiv