070-..............

Årsmötet uppskjutet till den 2 september

Årsmötet som var utsatt till den 20 augusti måste tyvärr skjutas upp pga extraordinary omständigheter utanför styrelsens kontroll. Vi beklagar detta. Nytt datum är tisdag den 2 september kl 19 i klubblokalen Tomtebogatan 13.

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna. På dagordningen står sedvanliga årsmötesförhandlingar, prisutdelning till förtjänta medlemmar och boxare samt tid för frågor och information. Gratis lättare förtäring och fika.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Niclas Selberg

Publicerad: 2014-08-15

Nyhetsarkiv