070-..............

1930-talet

Detta decennium hamnar lätt i skuggan av det fantastiska 1920-talet men var ett årtionde som även det bjöd på stora framgångar. Klubbens boxare erövrade 10 SM-guld, 2 EM-guld och 1 EM-brons. Det var i början och framför allt under andra halvan som framgångarna kom och till stor del kan dessa tillskrivas en man, Olle Tandberg, Sveriges genom tiderna bäste amatörboxare.

Under decenniets första år rådde ett mycket svårt ekonomiskt klimat. Börsen i USA hade kraschat 1929 och det fick följdverkningar i Europa. Kreugerkraschen 1932 spädde på deflationen. Medlemmarna hade ont om pengar och det var svårt att få större tävlingar i Cirkus att gå ihop samt att få in tränings- och medlemsavgifter. Föreningen tvingades tillslut säga upp den dyra klubblokalen och många boxare försvann till andra klubbar. Under flera år var framgångarna relativt blygsamma innan de tog fart igen.

Proffsboxningen var fortsatt förbjuden i Stockholm under hela 1930-talet. Efter HP:s knockoutförlust mot Otto von Porat 1931 sjönk boxningsintresset hos allmänheten. Hans fallna mantel togs en tid till viss del över av Nisse Ramm men när han lade handskarna på hyllan och när ABS till slut föll ihop upphörde nästan alla proffsboxningsaktiviteter i huvudstaden och centrum flyttades till Göteborg. Även flera andra av klubbens proffsboxare, t.ex. ”Myran” Eriksson och Oskar Kjällander, slutade vid den här tiden.