070-..............

1916-1919: Aktiviteterna får struktur

 

Under 1916 återupptas boxningsaktiviteterna igen inom föreningen. I Djurgårdens medlemsblad kan man läsa följande. ”De av medlemmar som är intresserade för denna gren torde snarast anmäla sig till hos sekreteraren eller expeditionen.”

 

En resa görs detta år i januari av Chr. Johansson till Spartas tävlingar Köpenhamn. Johansson Är ursprungligen dansk medborgare men bor sedan några år i Stockholm och tävlar nu för Djurgården. Detta är nog första gången som en boxare officiellt representerar DIF vid amatör boxningstävlingar. Dansk boxning är sedan länge välorganiserad och har en stor verksamhet med relativt bra boxare. I Sverige fanns inget förbund och därför inget krav att man skulle höra till en klubb. Matcherna i Köpenhamn är tuffa och Johansson får en del påskrivet under denna resa. (Det är ett öde han får dela med de flesta svenska boxare som tävlar mot utlänningar de närmsta åren).

 

Pokal rummet i Sofia tornet idag, sett från entrén. DIF boxning hade här sin första boxningslokal. Lokalen var då betydligt större, väggen bakom prisskåpen fanns inte. Ringen var placerad ungefär där borden står. Hål och fästen till ringstolparna finns kvar under parkettgolvet.

Under 1917 ges boxningsundervisning i föreningens lokal i Sofiatornet på Stockholms Stadion. Man tränar två kvällar i veckan och delar lokalen med brottarna vilket betyder att man måste montera upp och ned ringen vid varje träning. Lokalen kallas idag för pokalrummet och är nu avdelad och betydligt mindre än då boxningen huserade där. Inför säsongsstarten kan man läsa följande annons i medlemsbladet. ”För att få rätta fläktar redan vid starten torde alla, såväl nybörjare som förse, komma med liv och lust och äntra träningen. Alla äro välkomna!”.

 

Verksamheten blir under året så pass omfattande att man börjar fundera på att bilda en boxningssektion. Så sker också. På initiativ av Erik ”Ala” Ahlström, sekreterare i överstyrelsen, och Carl G Swanberg bildas en avdelning för boxning. Alexius Andersson (sedermera känd som Alex Weimark) anlitas som instruktör.

 

 

Erik ”Ala” Ahlström (t.v.) och Carl G Swanberg (t.h.) var initiativtagarna till att bilda boxningssektionen inom Djurgården.

Under ledning av Alexius Andersson struktureras tävlings- och träningsverksamheten under 1918. Djurgårdens första egna tävling hålls lördagen den 23 mars i lokalen på Stockholms Stadion. Under ”livlig uppslutning” boxades sex matcher. Först ut är tre okända nybörjarpar som tränar under Alexius Anderssons ledning. Om dessa inledande matcher konstateras kort i Djurgårdens medlemsblad ”För att få det orubbliga lugnet i ringen fordras mycket träning och smörj, en boxare som under sin lärotid ej fått ett eller annat hårt slag vet ej alls vad boxning är”. Sedan följer tre matcher med mer etablerade djurgårdare såsom Smitt, Schuman och Alexius Andersson själv. Två av dessa matcher slutade med KO så det gick m.a.o verkligen hett till.

 

Annons i medlemsbladet för boxningsträning 1918.

I mars skulle även boxningsavdelningens första årsmöte ha hållits och där den första styrelsen skulle ha valts. Så sker nu inte av okänd anledning och det dröjer sedan Ända till 3 december 1918 innan mötet kommer till stånd och den första styrelsen väljs. Där ingår: Erik Ahlström (ordf), Verner Leijon (sekr), Alexius Andersson samt Olle Wallander och K. Handberg. De flesta av styrelseledamöterna är välkända ansikten i boxningskretsar.

 

Alex Weimark är vid denna tidpunkt en känd proffsboxare. Parallellt med sin egen proffsboxningskarriär är han nu sedan en tid tillbaka tränare i Djurgården. Sedermera kommer han även att öppna ett privat träningsinstitut, skriva böcker och göra film. Verner Leijon är även han aktiv boxare, domare och författare till en lärobok om boxning (och fd innehavare av ett boxningsinstitut.) Under 1917 försökte han starta upp en boxningsverksamhet i Fredrikhovs IF med begränsad framgång. Han blir dock inte långvarig i sektionen. Redan 1919 startar han den första specialklubben för boxning, BK Pugilist. Olle Wallander, proffsboxare som även var skidåkare, Han fungerade som skolboxningstränare i klubben vid sidan av Weimark.

 

Sektionen beslutar vid detta första årsmöte att ta initiativ till bildandet av en sammanslutning i Stockholm mellan de föreningar som har boxning på sitt program. Detta leder inom kort till bildandet av Svenska Boxningsförbundet.

 

Erik Berggren var elev till Alexius Andersson och gick ett par matcher 1918-1919.

Efter succén med den första tävlingen planerar nu sektionen och Weimark att arrangera månatliga boxningar under 1919. Den första, 20 januari pÅ Stadion, är ännu en gala med nybörjare/amatörer och proffs. En publik på ca 200 personer trängs i den lilla lokalen. Den därpå följande tävlingen i februari är en ren amatörtävling, även den på Stadion.

 

De två minsta boxarna, Viktorin och Åkerlund båda från DIF i clinch vid galan på Auditorium.

I mars är det så dags för Djurgårdens första stora offentliga tävling. Den hålls på Auditorium och boxare från IF Linnéa står för motståndet. Galan innehåller tre matcher där boxare från de bägge klubbarna möts och två matcher där paren består av boxare från DIF. Boxarnas teknik beskrivs med några få undantag som bristfällig och ofta förekommer slag med Öppen handske. Påfallande ofta slutar matcherna med diskvalifikation.

 

Auditorium vid Norra Bantorget. Entrén är i mitten pÅ kvarteret till höger.

Auditorium är halvfullt och evenemanget går med några hundralappar i förlust. De framtida matcherna klubbarna emellan skall dock komma att bli svensk boxnings mest legendariska och mytomspunna derbyn och arrangerades varje år på trettondagen på Cirkus som nästan alltid är utsålt till sista plats. Men ännu så länge har klubbarna inte tillräckligt med boxare för att få ihop till matcher i alla sju viktklasserna (som det var vid tidpunkten).

 

Svenska Boxningsförbundets interimsstyrelsen sammanträder. Sittande fr v; Hjalmar Palmqvist, Carl Nilsson, Robert Hällsjö, Gustav Frohm, ordf Erik Ahlström, Hjalmar Skoglund, Oscar Söderlund, Gustav Johansson och Erik Holmer.

I april 1919 bildas ett nytt Svenskt Boxningsförbund vid ett möte på restaurang Riche i Stockholm. Djurgårdens ordförande Ahlström är, såsom ordförande i den interimsstyrelse som tillsatts månaden innan, en av de mest aktiva personerna vid den process som föregår bildandet. Till ordförande väljs Ulrich Salchow, ordförande i skridskoförbundet och medlem i Riksidrottsförbundet:s (RF) styrelse. Både Erik Ahlström och Verner Leijon väljs in som ledamöter. Djurgården är Återigen en av de klubbar som ansluter sig direkt vid bildandet.

 

Under det s.k. proffsräfset som nu följer klassificeras boxare som antingen proffs eller amatörer. Schuman blir betraktad som amatör och kan (som en av fyra djurgårdare) ställa upp på det första Svenska mästerskapet för amatörer som går i februari 1920 på Cirkus i Stockholm. Alex Weimark förblir proffs men fortsätter parallellt som tränare för Djurgården.

 

Under hösten väljs en helt ny sektionsstyrelse bestående av: Carl G Swanberg (ordf.), Axel Johansson (sekr.), Fransson, Hildebrant och David Lindén.

 

I oktober arrangerar DIF och IF Linnéa en tävling tillsammans, pÅ Kristallsalongen. Denna gång står fyra matcher mellan klubbarna och fyra matcher med par från Linnéa på programmet. Inte heller denna gång kan man kalla tävlingen för en regelrätt klubbmatch. Arrangemanget är dock lyckat och ger ett litet ekonomiskt överskott. Men boxningen är fortfarande primitiv och i tre av de fyra matcherna där Djurgårdens boxare är inblandade blir domslutet diskvalifikation.