070-..............

1976

1976


Tommy Granlund och Thomas Stålin sparrar under överinseende av DIF-tränaren Kalle Berglund (Dec 76, Foto: Bo Björk).


Hassine Ratmaya och Thomas Stålin sparrar under överinseende av Kalle Berglund (Dec 76, Foto: Bo Björk).


Träningskväll i DIF:s lokal i f.d. Centralbadet en decemberkväll (Dec 76, Foto: Bo Björk).