070-..............

1982


Från boxningssektionens deltagande 25/9 i DIF:s Gallerian-dagarna (24-26.9 1982). Fr.v. Åke Wilhemsson (konfrencer/intervjuare), Reijo Talvitie (skymd), Antonio Magnusson och Steve Winquist (Sep 82, Foto: Bo Björk).


Fr.v. Antonio Magnusson och Reijo Talvitie uppvisningsboxar under överinsende av Martin Okmian (dåv. ordf.) och Steve Winquist. Nedanför scenen till höger står Kent Pira (Sep 82, Foto: Bo Björk).